Magisterpromotion VT 2018

Två gånger per år promoveras i Aula Magna nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.

No videos found

Baltic Breakfast
Ål – hotad art och hotat fiske
Baltic Breakfast
Farliga ämnen och deras påverkan på livet i Östersjön
Spritblandning i samhällets tjänst
Reportage om kemister på Stockholms universitet som blandar handsprit för leveras till lokala sjukhus, under utbrottet av covid-19, våren 2020. Medverkande är Berit Olofsson, professor I organism kemi och Ken Inge, forskare i material- och miljökemi.