Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

Search results: 16:9

No videos found

"Unselfish people are the winners" shows new study
What happens to those who behave unselfishly and make sacrifices for the sake of others? According to an interdisciplinary study by researchers from Stockholm University, the Institute for Futures Studies and the University of South Carolina, unselfish people tend both to have more children and to receive higher salaries, in comparison to more selfish people.
– De osjälviska är vinnarna, säger Kimmo Eriksson
Hur går det för den som beter sig osjälviskt och gör uppoffringar för andras skull? Enligt en tvärvetenskaplig studie av forskare från bland annat Stockholms universitet tenderar osjälviska personer att få både fler barn och högre lön, jämfört med mer själviska personer. Resultaten presenteras nu i tidskriften Journal of Personality and Social Psychology.