Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

Search results: Francesca Rosignoli

No videos found

Kan klimatflyktingen betraktas som flykting enligt FN:s flyktingkonvention?
I dag tvingas åtskilliga människor lämna sina hemländer på grund av klimatförändringarnas konsekvenser. I stillahavsområdet finns det flera öar som håller på eller riskerar att försvinna på grund av ökade havsnivåer, vilket är en direkt följd av klimatförändringarna. Men vilken laglig rätt har människorna på dessa öar att ta sin tillflykt till ett annat land? Genom att använda sig av begreppet klimaträttvisa undersöker statsvetaren och juristen Francesca Rosignoli möjligheterna att inkludera klimatflyktingen i FN:s flyktingkonvention.