The Stockholm Prize in Criminology 2020

The 2020 Stockholm Prize in Criminology lauds Philip J. Cook, Duke University, Durham, USA and Franklin E. Zimring, University of California at Berkeley, USA for their evidence-based explanations of gun policy effects. Liveinspelning från 5 nov 2019. More info: https://www.su.se/english/about/prizes-awards/the-stockholm-prize-in-criminology

Tags

No videos found

Baltic Breakfast
Ål – hotad art och hotat fiske
Baltic Breakfast
Farliga ämnen och deras påverkan på livet i Östersjön
Spritblandning i samhällets tjänst
Reportage om kemister på Stockholms universitet som blandar handsprit för leveras till lokala sjukhus, under utbrottet av covid-19, våren 2020. Medverkande är Berit Olofsson, professor I organism kemi och Ken Inge, forskare i material- och miljökemi.