Sociala medier och de starka känslornas kultur | Anja Hirdman

Hur har sociala medier förändrat vårt beteende? Förr var det i huvudsak den närmaste gruppen som formade oss. De människor vi växte upp med och hade runt i kring oss var de som hade störst betydelse för hur vi kom att förstå oss själva och känna inför oss själva. Men med den nya medieteknologin har sociala medier kommit att bli viktigast i den här socialiseringsprocessen. Vad gör det med oss? Anja Hirdman är författare och forskare, professor i medie och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. 2018 gav hon ut boken "Känslofyllda rum : Den mediala socialiteten ? Att titta och beröras" #Mode # #Lyx #Konsumtion #Ideologi #FastFashion #Modeindustrin

No videos found

How glaciers can predict global warming | Glaciologist Nina Kirchner
Tarfala Research Station, located just above the Arctic Circle in northern Sweden, provides a unique environment for research. The environment here is like a giant natural laboratory, where climate change is happening faster and more obviously than in other places. The goal of the research taking place, is to better understand the Arctic conditions – the glacier, climate change and what is happening over time. Director Nina Kirchner uses her original knowledge of mathematics to measure and study the glacier, along with fellow researchers specialized in geology, hydrology, glaciology etc. Stockholm University´s Tarfala station is also a good example of the strength in cooperation and academic international exchange.
Kandidatexamen vid Stockholm Business School
Medverkande studenter: Narin Abdelzadeh, Loris Lauer och Emma Christiansson.
Känslofokuserad behandling vid kroppsliga symptom
Hur kan fler få hjälp inom sjukvården? Det saknas idag psykologiska behandlingar och ett etablerat vårdflöde för patienter med funktionella somatiska syndrom som till exempel irritabel tarm och fibromyalgi eller medicinskt oförklarade symtom som kronisk primär smärta. För att lindra patienters lidande provas varianter av känslofokuserad behandling i primärvården. Forskaren Daniel Marodi, leg psykolog och med. doktor berättar om studien. Forskningsprojektet har fått medel via partnerskapet mellan Stockholms universitet och Region Stockholm.
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier
Hur är det att studera arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier? Hör studenterna Carl-Oscar Pilström, Kaltum Mohamud och Leo Nobel berätta.