#0 - Third task and tackling climate crisis - Nhilce N. Esquivel and Henrik Carlsen

A conversation between research associate Nhilce N. Esquivel and senior research fellow Henrik Carlsen, both from Stockholm Environment Institute (SEI). The discussion starts with an explanation of what is the third task. How does it relate to climate action? What is missing for effective climate policies to be implemented? What is the role of youth in tackling the climate crisis?

No videos found

Stressforskningspodden live med Isabella Lundgren – Inre och yttre kris
Livemusik: Isabella Lundgren och Mats Bergström Poddsamtal: Isabella Lundgren, Sandra Tamm och Mats Lekander
Baltic Breakfast
Messing with the seabed - Potential effects of CCS and seabead mining
ARTofMELT 2023 (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt)
Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt Chief Scientists Michael Tjernström and Paul Zieger answers three questions about the Arctic expedition. 00:00:04. What will you explore? 00:01:07. Where are you going? 00:02:15. What will it lead to?
Samtal med Annie Ernaux
Annie Ernaux besöker Stockholms universitet
Baltic Brekfast
Gearing up for Cop15 – the science behind the global biodiversity targets
Staden – hur vill vi ha den?
Staden står i centrum när politiker försöker lösa bostadssegregationen. Gentrifiering är ett sätt att skapa ett lockande city för unga i medelklassen – samtidigt exkluderar det andra grupper. Går det att bygga bort segregationen i Sverige? Hur stadsplanerar man för en hållbar stad? En öppen föreläsning i samtalsformat med fokus på forskning om staden och bostadssegregationens utmaningar. Deltagare: Håkan Forsell, forskare i stadshistoria och urbana studier vid Stockholms universitet. Simon Johansson, nybliven doktor i socialantropologi med fokus på stadsutveckling och segregation.
Städning är en oundviklig och tidskrävande del av vardagen och ofta en ständig källa till konflikt. Ett rent hem är en statusmarkör samtidigt som själva städningen är lågt värderad. Vad säger detta om vårt samhälle och på vilket sätt påverkar politiska strömningar våra vardagssysslor? Ett samtal om smuts, makt och jämställdhet mellan historikern Karin Carlsson, sociologen Karin Halldén och Fanny Ambjörnsson, professor i genusvetenskap. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström. Om deltagarna Fanny Ambjörnsson är professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskningsfokus är genuskonstruktioner framför allt i relation till ungdom, femininitet och kroppslighet. I boken "Tid att städa: Om vardagsstädningens praktik och politik" frågar hon sig varför städning är så lågt värderad och känsligt att prata om. Karin Carlsson är historiker med fokus på genus- och välfärdsfrågor. Ett intresse är hur familje- och socialpolitikens utformning påverkat omsorgsarbetet i våra hushåll. I boken "Kvinnosaker" samlar hon föremål som bär på berättelser om stora framsteg och viktiga landvinningar för kvinnor. Karin Halldén är docent vid Institutet för Social Forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen är könsskillnader i arbetsmarknadskarriärer och arbetsliv och dess koppling till familj. on har bland annat forskat om RUT-avdraget.
Rent och fräscht, till vilket pris? Om städningens laddade praktik och politik
Rent och fräscht, till vilket pris? Om städningens laddade praktik och politik
Städning är en oundviklig och tidskrävande del av vardagen och ofta en ständig källa till konflikt. Ett rent hem är en statusmarkör samtidigt som själva städningen är lågt värderad. Vad säger detta om vårt samhälle och på vilket sätt påverkar politiska strömningar våra vardagssysslor? Ett samtal om smuts, makt och jämställdhet mellan historikern Karin Carlsson, sociologen Karin Halldén och Fanny Ambjörnsson, professor i genusvetenskap. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström. Om deltagarna Fanny Ambjörnsson är professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskningsfokus är genuskonstruktioner framför allt i relation till ungdom, femininitet och kroppslighet. I boken "Tid att städa: Om vardagsstädningens praktik och politik" frågar hon sig varför städning är så lågt värderad och känsligt att prata om. Karin Carlsson är historiker med fokus på genus- och välfärdsfrågor. Ett intresse är hur familje- och socialpolitikens utformning påverkat omsorgsarbetet i våra hushåll. I boken "Kvinnosaker" samlar hon föremål som bär på berättelser om stora framsteg och viktiga landvinningar för kvinnor. Karin Halldén är docent vid Institutet för Social Forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen är könsskillnader i arbetsmarknadskarriärer och arbetsliv och dess koppling till familj. on har bland annat forskat om RUT-avdraget.