Från opium till smart drugs – om vårt förhållande till droger

En öppen föreläsning med ekonomihistorikern Daniel Berg, författaren och idéhistorikern Isabelle Ståhl och kriminologen Henrik Tham. Moderator: Gabriella Ahlström.

Tags
Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

No videos found

Spritblandning i samhällets tjänst
Reportage om kemister på Stockholms universitet som blandar handsprit för leveras till lokala sjukhus, under utbrottet av covid-19, våren 2020. Medverkande är Berit Olofsson, professor I organism kemi och Ken Inge, forskare i material- och miljökemi.