Play video
Welcome to Stockholm University
The Vice President Clas Hättestrand welcomes you to the university.
Presentation of Stockholm University
The International Office presents the university and interacts with you from the stage.
Swedish language courses
The department of Swedish Languages and Multilingualism presents the Swedish courses offered to all international students.
Stockholm University Student Union
Learn about the international coordinators active work for the student rights and student life.
Stockholm University Library and Academic Writing Service
Discover the services you can access to regarding course literature and studies in a language that is not your mother tongue.
Practical information for your everyday life
Zebine Bojler, Clara Tortellini and Disa Karlsson give you all necessary tips regarding the Swedish academic system, Student health care, IT- services, sports associations and Security at the university.

Did you miss Orientation Day?

Orientation Day took place 22 January. If you weren't able to attend the event you can see a recording of the live event here. Orientation Day is packed with information about health care, computer accounts, student life and Swedish language courses.

Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider
Profilområde

No videos found

Möt Karin Bäckstrand på Forskardagarna

Stockholm Criminology Prize – Award Ceremony –

The 2019 Stockholm Prize in Criminology will be awarded to Ruth Dreifuss (Switzerland) and Peter Reuter (USA) for their breakthroughs in evidence and policy development on drug abuse. The prize ceremony takes place at Stockholm City Hall on June 11.

Baltic Breakfast om fosfor

Fosfor ansamlas på land - spelar det det någon roll för läckaget? Det senaste om hur fosforansamlingar på land påverkar risken för övergödning och diskutera åtgärder.

Möt Edvard Mörtsell på Forskardagarna

Möt Björn Fondén på Forskardagarna

Möt Anja Hirdman på Forskardagarna

Havsfrågorna i EU-valet.Vad tycker partierna?

I maj går EU:s medborgare till valurnorna för att bestämma vilka som ska sitta i Europaparlamentet. Valet är viktigt för Östersjön både eftersom de flesta länderna i avrinningsområdet är medlemmar i EU och eftersom en stor del av havslagstiftningen är EU-lagstiftning. Både jordbruks- och fiskepolitiken bestäms i hög grad på EU-nivå och även kemikalielagstiftningen är en del av den gemensamma EU-lagstiftningen. Östersjöcentrum har identifierat några frågor som är angelägna att arbeta med i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden inom områden som jordbruk, kemikalier och fiske och frågat de svenska politiska partierna hur de ställer sig till dessa. Tycker de politiska partierna olika? Spelar det någon roll hur vi medborgare röstar i valet?

Enzymes by Evolution, Professor Frances Arnold

Molecular Frontiers Part 14

Welcome and introduction to Day 2

Molecular Frontiers Part 12

The fabric of life and us, Professor Sandra Diaz

Molecular Frontiers Part 13

Harvesting water from desert air: Chemistry designs and viable solutions to vexing societal problems, Professor Omar Yaghi

Molecular Frontiers Part 15

Conclusions and program closure, Professor Bengt Nordén

Molecular Frontiers Part 20

Photophysics and future energy, Professor Josef Michl

Molecular Frontiers Part 18

Discussion in plenum with afternoon speakers. Moderator: Dr Lorie Karnath

Molecular Frontiers Part 19

The Art of Building Small, Professor Ben Feringa

Molecular Frontiers Part 17

Discussion in Plenum morning speakers. Moderator: Professor Bengt Nordén

Molecular Frontiers Part 16

Aging Earth, Professor Sir Christopher Dobson

Molecular Frontiers Part 6

Evening event with speakers and students - Dr Per Thorén and Jason Learning

Molecular Frontiers Part 11
Visa fler