Climate Science in the Humanities
Climate change, natural disasters, and United Nations disaster relief Lisa Dellmuth Art in the Time of Greenwashing: Waterfront Redevelopment in Tokyo Ewa Machotka Functions and services of man-made wetlands Jerker Jarsjö Medieval normative texts as proxy sources for meteorological normality Dag Retsö Glacial archeology, a new and unwanted research field Per Holmlund & Kerstin Lidén
Carbon sources and sinks
The Circum-Arctic Shelf Sediment CArbon DatabasE (CASSCADE): Spatial patterns and fluxes of terrestrial carbon input to the Arctic Ocean Jannik Martens, ACES Eddy covariance measurement of surface-atmosphere CO2 flux in the High Arctic John Prytherch, MISU Global Terrestrial Carbon Cycling: integrating data and models Anders Ahlström, MERGE, Lund University Understanding the seasonality of climate change for impacts on permafrost, snow and GHG emission in Arctic areas: Experience from combining models and data. Per-Erik Jansson, KTH The adaptive role of lignin in plants to ensure the geobiochemical cycles of carbon and water Edouard Pesquet, DEEP The impact of climate changes on the Sweden’s glaciers using InSAR technique - Tarfala case study Mehdi Darvishi, NG
Greenland expeditions
Ryder Expedition 2019 - introduction by Martin Jakobsson, IGV, followed by speed talks. Oceanography on the Ryder Expedition Christian Stranne, IGV Water and sediment chemistry studies during the Ryder Expedition Volker Brüchert, IGV Calving at Ryder Glacier Felicity Holmes, NG Driftwood in northern Greenland, what is it good for? Björn Gunnarson, NG Terrestrial ecology in a high Arctic environment - observations from the Ryder expedition Johannes Måsviken, NRM Ikka Fjord project 2019 - Multibeam mapping of the Ikka Column Garden Richard Gyllencreutz, IGV Mining legacies in south-east Greenland Ninis Rosqvist & Carl Österlin, NG EGRIP - drilling through the Northeast Greenland Ice Stream Margareta Hansson, NG
Special session
FORCeS - Constrained aerosol forcing for improved climate projections Annica Ekman, MISU, and Ilona Riipinen, ACES Bolin Centre Database Anders Moberg, NG, and Rezwan Mohammad Climate Answers by Scientists Léon Chafik, MISU
Closing remarks
Presentation of poster competition winner

Bolin Days 2019

Welcome to the 11th Bolin Days! We welcome you to cross-disciplinary sessions organized by our Research Area leaders as well as the themed sessions: Climate Science in the Humanities, Greenland expeditions and FORCeS, Database & Climate Answers.

Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

No videos found

Baltic Breakfast
Haven är jordens blåa lungor men att de i en tid av ökade växthusgasutsläpp fungerar som koldioxidsänkor har också lett till försurning. Larmrapporterna om detta har blivit fler och fler på global havsnivå, men hur ser det ut för Östersjön? I ett kustnära hav som Östersjön finns det flera faktorer som påverkar försurning vilket gör situationen mindre förutsägbar än i världshaven. Övergödningsproblematiken och klimatförändringar bidrar ytterligare till detta. Hur anpassningsbart är Östersjön till ytterligare ett tryck? Hur påverkas Östersjöns organismer och ekosystem?
My Life in Physical Cosmology
Informal talk by Nobel Prize in Physics 2019 P. James Peebles Sponsored by the Oskar Klein Centre and by the Department of Physics, Stockholm University
Östersjöns miljö förändras. Våra svenska havsområden har drabbats hårt av samhällets miljöpåverkan. Havsörn och sälar som nästan dog ut, drivor av illaluktande alger på stränderna och kraftiga minskningar av mängden fisk är exempel på omfattande förändringar där medborgarna reagerat och krävt att samhället agerar. Ibland syns förändringar som dramatiska fenomen, men ofta sker de mer smygande. Hur kan man veta vad som sker? Och vad som är problemet? Hur vet man vilka åtgärder som bör vidtas? Och om de haft önskad effekt? Svaret på alla dessa frågor är miljöövervakning. Långa och väl lokaliserade tidsserier av miljödata är vår enda egentliga källa till förståelse av storskaliga förändringar i havsmiljön. Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havsmiljön. De är också en förutsättning för ett kostnadseffektivt havsmiljöarbete och ett friskare hav. Långa tidsserier kan ses som ett kapital som byggts upp under decenniers investeringar. Ett kapital, som ger avkastning i form av angelägen forskning som ger grund för kloka åtgärdsförslag. Men ett kapital som riskerar att förspillas till följd av kortsiktiga beslut när nya behov pockar på, organisationer ändras och budgetar ses över. Nyligen presenterades utredningen Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22), som bland annat berör marina frågor. Utredningen är nu ute på remiss. Vid Baltic Breakfast den 4 december ger vi exempel på hur långa tidsserier varit nödvändiga i havsmiljöarbetet. Vi ger exempel på aktuell forskning och diskuterar framtiden för miljöövervakningen.
Att upptäcka smygande förändringar
Att upptäcka smygande förändringar
Östersjöns miljö förändras. Våra svenska havsområden har drabbats hårt av samhällets miljöpåverkan. Havsörn och sälar som nästan dog ut, drivor av illaluktande alger på stränderna och kraftiga minskningar av mängden fisk är exempel på omfattande förändringar där medborgarna reagerat och krävt att samhället agerar. Ibland syns förändringar som dramatiska fenomen, men ofta sker de mer smygande. Hur kan man veta vad som sker? Och vad som är problemet? Hur vet man vilka åtgärder som bör vidtas? Och om de haft önskad effekt? Svaret på alla dessa frågor är miljöövervakning. Långa och väl lokaliserade tidsserier av miljödata är vår enda egentliga källa till förståelse av storskaliga förändringar i havsmiljön. Miljöövervakningens långa tidsserier av miljödata utgör den vetenskapliga grunden för förståelse av storskaliga förändringar i havsmiljön. De är också en förutsättning för ett kostnadseffektivt havsmiljöarbete och ett friskare hav. Långa tidsserier kan ses som ett kapital som byggts upp under decenniers investeringar. Ett kapital, som ger avkastning i form av angelägen forskning som ger grund för kloka åtgärdsförslag. Men ett kapital som riskerar att förspillas till följd av kortsiktiga beslut när nya behov pockar på, organisationer ändras och budgetar ses över. Nyligen presenterades utredningen Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22), som bland annat berör marina frågor. Utredningen är nu ute på remiss. Vid Baltic Breakfast den 4 december ger vi exempel på hur långa tidsserier varit nödvändiga i havsmiljöarbetet. Vi ger exempel på aktuell forskning och diskuterar framtiden för miljöövervakningen.
Arne Jarricks slutseminarium
Vad jag ville vad jag gjorde... men vad gör jag nu?
Bolin Days 2019
Welcome to the 11th Bolin Days! We welcome you to cross-disciplinary sessions organized by our Research Area leaders as well as the themed sessions: Climate Science in the Humanities, Greenland expeditions and FORCeS, Database & Climate Answers.
Magisterpromotion – Conferment of Master's Degrees
Nyblivna magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet promoveras i Aula Magna den 15 november 2019 Students who have completed a degree at an advanced level will be conferred their Master's degrees in Aula Magna. https://su.se/ceremonies
The Stockholm Prize in Criminology 2020
The 2020 Stockholm Prize in Criminology lauds Philip J. Cook, Duke University, Durham, USA and Franklin E. Zimring, University of California at Berkeley, USA for their evidence-based explanations of gun policy effects. Liveinspelning från 5 nov 2019. More info: https://www.su.se/english/about/prizes-awards/the-stockholm-prize-in-criminology
Kan man "hjälpa" konsumenter att ta hållbara beslut?
Malin Jonell och hennes forskarkollegor är intresserade av vilken roll konsumenter kan vara en del av en omställning till ett mer hållbart matproduktionssystem. Hållbarhetsmål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Kan filosofi hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna?
Filosofen Olle Torpman undersöker vad olika moraliska principer får för resultat om man tillämpar dem på klimatfrågan. Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Hur får beslutsfattare koll på Östersjöforskningen?
Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier där beslutsfattare och andra möter forskare som presenterar forskning om Östersjön. Gun Rudquist är policychef på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Hållbarhetsmål 14: hav och marina resurser.
Kabaré: Don Quijote och de nya väderkvarnarna
En ohållbar kabaré (specialskriven för Hållbarhetsforum), på gränsen till galenskap om den lilla människan och de stora frågorna. Framfördes av och med dramatenskådespelaren och författaren Andreas T Olsson tillsammans med Göran Martling musiker från Dramaten.