Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider
Profilområde

No videos found

Live event - 2019-05-15 08:30:00

I maj går EU:s medborgare till valurnorna för att bestämma vilka som ska sitta i Europaparlamentet. Valet är viktigt för Östersjön både eftersom de flesta länderna i avrinningsområdet är medlemmar i EU och eftersom en stor del av havslagstiftningen är EU-lagstiftning. Både jordbruks- och fiskepolitiken bestäms i hög grad på EU-nivå och även kemikalielagstiftningen är en del av den gemensamma EU-lagstiftningen. Östersjöcentrum har identifierat några frågor som är angelägna att arbeta med i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden inom områden som jordbruk, kemikalier och fiske och frågat de svenska politiska partierna hur de ställer sig till dessa. Tycker de politiska partierna olika? Spelar det någon roll hur vi medborgare röstar i valet?

Enzymes by Evolution, Professor Frances Arnold

Molecular Frontiers Part 14

Welcome and introduction to Day 2

Molecular Frontiers Part 12

The fabric of life and us, Professor Sandra Diaz

Molecular Frontiers Part 13

Harvesting water from desert air: Chemistry designs and viable solutions to vexing societal problems, Professor Omar Yaghi

Molecular Frontiers Part 15

Conclusions and program closure, Professor Bengt Nordén

Molecular Frontiers Part 20

Photophysics and future energy, Professor Josef Michl

Molecular Frontiers Part 18

Discussion in plenum with afternoon speakers. Moderator: Dr Lorie Karnath

Molecular Frontiers Part 19

The Art of Building Small, Professor Ben Feringa

Molecular Frontiers Part 17

Discussion in Plenum morning speakers. Moderator: Professor Bengt Nordén

Molecular Frontiers Part 16

Aging Earth, Professor Sir Christopher Dobson

Molecular Frontiers Part 6

Evening event with speakers and students - Dr Per Thorén and Jason Learning

Molecular Frontiers Part 11

Announcement of the Molecular Frontiers Journal Awards for Student Solutions for Future Planet Earth, with World Scientific, Singapore

Molecular Frontiers Part 10

Discussion in plenum with afternoon speakers

Molecular Frontiers Part 9

Natural capital, resilience and biosphere stewardship, Professor Carl Folke

Molecular Frontiers Part 8

Discussion in plenum with morning speakers

Molecular Frontiers Part 5

Climate change, where the world is heading and how we can stop making things worse, Professor Joanna Haigh

Molecular Frontiers Part 7

Discussion in plenum with morning speakers

Molecular Frontiers Part 5
Visa fler