Hårdare tag mot kemikalieblandningar

Under hela livet utsätts människor för komplexa blandningar av mer eller mindre farliga kemikalier. Hur påverkar det oss? Vems är ansvaret och vad bör göras? Christina Rudén, professor i toxikologi vid Stockholms universitet och utsedd av regeringen att utreda frågan överlämnar nu sin rapport

No videos found

Baltic Breakfast
Ål – hotad art och hotat fiske
Baltic Breakfast
Farliga ämnen och deras påverkan på livet i Östersjön
Spritblandning i samhällets tjänst
Reportage om kemister på Stockholms universitet som blandar handsprit för leveras till lokala sjukhus, under utbrottet av covid-19, våren 2020. Medverkande är Berit Olofsson, professor I organism kemi och Ken Inge, forskare i material- och miljökemi.