Play video

The Oscars - how did it become a thing?

A new dissertation in Media and fashion studies at Stockholm University has traced the historical relationship between the Oscars, Media and Fashion.

Tags
Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider
Profilområde

No videos found

Så påverkas vår julmat Östersjön

Baltic Breakfast 19 dec 2018

Våga satsa på dina drömmar!

Carolin Solskär är entreprenör, sjöman, systemvetare och initiativtagare till manifestationer för #metoo i 14 svenska städer. Hon pratar om att få saker att hända, om att våga satsa på sina drömmar och om hur vi kan göra världen bättre genom innovation.

Vem är havet till för - ett samtal om säl, skarv, människa och konkurrens om fisk

Magisterpromotion

Nyblivna magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet promoveras i Aula Magna.

Hur står det till med jordens blodomlopp?

Sommarens torka har visat hur skör vår tillgång till vatten är. Och hur mycket vi påverkas när vattnet plötsligt tryter. Om våra vattenresurser i en tid av stora förändringar. Georgia (Gia) Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser och Line Gordon, chef för Stockholm Resilience Centre.

Hur mår vår demokrati?

Är demokratin i kris? I så fall på vilket sätt? Tar vi demokrati alldeles för mycket för given? Och vad säger valet 2018 om läget för demokratin i dag? Bryr sig människor om politik? Tommy Möller, professor i statsvetenskap och Adrienne Sörbom, docent i sociologi.

What do we know that we know about universe?

What is the universe made of? How did it start? Many theories can be confirmed by experiments. String theory cannot at this point. How do we trust a theory that can’t be observed to be correct? Sara Strandberg, experimental particle physicist at at the ATLAS-experiment at CERN and Richard Dawid, professor of philosophy of science and physics.

Hur står det till med de mänskliga rättigheterna?

2018 fyller FN:s deklaration för mänskliga rättigheter 70 år. Men hur ser det egentligen ut för mänskliga rättigheter i världen i dag? Har deklarationen någon betydelse? Och vilka var de nytänkande personer som stod bakom den? Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och Rebecca Adami, lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik.

Vad vill du uppnå?

Milad Mohammadi

– De osjälviska är vinnarna, säger Kimmo Eriksson

Hur går det för den som beter sig osjälviskt och gör uppoffringar för andras skull? Enligt en tvärvetenskaplig studie av forskare från bland annat Stockholms universitet tenderar osjälviska personer att få både fler barn och högre lön, jämfört med mer själviska personer. Resultaten presenteras nu i tidskriften Journal of Personality and Social Psychology.

The Stockholm Prize in Criminology 2019

Next year’s winner(s) of the Stockholm Prize in Criminology will be announced November 5

Inför föreläsningen "Rösträtten: en mänsklig rättighet?"

Ludvig Beckman

182121_SusanSandall.mp4

Mediernas betydelse i en valrörelse

Förstagångsväljaren Somayeh Alizadeh möte medieforskaren Ester Pollack. https://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/faktatillit/politik-och-demokrati-inf%C3%B6r-valet-2018-1.394813

Chad Finley, particle physicist, Stockholm University

Engelsk text

Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning

Chad Finley, är universitetslektor vid Fysikum, Stockholms universitet. www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/rubrik-2579581

Därför har ekarnas blad blivit bruna

Forskaren Ayco Tack vid institutionen för ekologi, miljö och botanik, förklarar fenomenet med de bruna löven.

Känslor i politiken

Förstagångsväljaren Dersim Esmaelzade möter historikern Jens Ljunggren. https://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/faktatillit/politik-och-demokrati-inf%C3%B6r-valet-2018-1.394813
Visa fler