Ska vi byta fröer med varann?

Lars Gunnar Reinhammar, botanist och trädgårdsintendent i Bergianska trädgården, är ansvarig för den frökatalog som Bergianska trädgården ger ut och som ligger till grund för det internationella fröbytet. Köttätande växter från Frankrike och en kottepalm från Polen var några av de senaste tillskotten när Bergianska trädgården beställde frön genom det internationella fröbytet. Genom samarbetet kan trädgården förnya och bevara sitt bestånd så att nya generationer av forskare, studenter och besökare kan få glädje och nytta av de växter som finns där. Läs mer om Lars Gunnar Reinhammar och hur han arbetar med det internationella fröbytet: https://www.su.se/nyheter/ska-vi-byta-fr%C3%B6er-med-varann-1.635782

No videos found

How glaciers can predict global warming | Glaciologist Nina Kirchner
Tarfala Research Station, located just above the Arctic Circle in northern Sweden, provides a unique environment for research. The environment here is like a giant natural laboratory, where climate change is happening faster and more obviously than in other places. The goal of the research taking place, is to better understand the Arctic conditions – the glacier, climate change and what is happening over time. Director Nina Kirchner uses her original knowledge of mathematics to measure and study the glacier, along with fellow researchers specialized in geology, hydrology, glaciology etc. Stockholm University´s Tarfala station is also a good example of the strength in cooperation and academic international exchange.
Kandidatexamen vid Stockholm Business School
Medverkande studenter: Narin Abdelzadeh, Loris Lauer och Emma Christiansson.
Känslofokuserad behandling vid kroppsliga symptom
Hur kan fler få hjälp inom sjukvården? Det saknas idag psykologiska behandlingar och ett etablerat vårdflöde för patienter med funktionella somatiska syndrom som till exempel irritabel tarm och fibromyalgi eller medicinskt oförklarade symtom som kronisk primär smärta. För att lindra patienters lidande provas varianter av känslofokuserad behandling i primärvården. Forskaren Daniel Marodi, leg psykolog och med. doktor berättar om studien. Forskningsprojektet har fått medel via partnerskapet mellan Stockholms universitet och Region Stockholm.
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier
Hur är det att studera arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier? Hör studenterna Carl-Oscar Pilström, Kaltum Mohamud och Leo Nobel berätta.