Från Historieätarna till Game of Thrones – om historia som samtidsfenomen

Vi lever i en tid med enormt mycket fokus på här och nu. Samtidigt växer intresset för historiska miljöer i allt från spelvärlden till tv-program. Men varför denna vurm för historia just nu? Ett Öppet samtal med Hillevi Ganetz, professor och medieforskare med inriktning på genus och populärkultur, Mats Hayen, historiker och arkivarie på Stockholms stadsarkiv, samt Kurt Villads Jensen, professor i medeltidshistoria och föreståndare för Centrum för medeltidsstudier på SU, där Historiska Institutionen fyller 100 år i år.

Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

No videos found

Spritblandning i samhällets tjänst
Reportage om kemister på Stockholms universitet som blandar handsprit för leveras till lokala sjukhus, under utbrottet av covid-19, våren 2020. Medverkande är Berit Olofsson, professor I organism kemi och Ken Inge, forskare i material- och miljökemi.
NÄRVARO – att finna ro i att vara nära
(Performance) Isabella Thambert, logonom, och teaterlärare, verksam på Fryshusets gymnasium.
Baltic Breakfast
Välkomna på Baltic Breakfast om forskning rörande jordbrukspolitikens inverkan på risken för växtnäringsläckage och möjliga åtgärder inom lantbruket.
Konstvetenskap
Läs konstvetenskap vid Stockholms universitet. För att knäcka koden. För att förstå samhället och kulturen vi lever i. Och för att få en roligare version av världshistorien.
LASTESIS
Vanguardia feminista y movilización social latinoamericana
Mind the gap - mellan mål och genomförande i havet
Februari månads Baltic Breakfast handlar om forskning om hinder för genomförandet av miljöpolitik i Östersjöregionen. Varför uppfylls inte de mål som sätts upp?