Nobel Walk

Get to know Stockholm University's Nobel Laureates during this virtual guided tour led by Olof Somell of the Nobel Prize Museum. Olof Somell of the Nobel Prize Museum guides around buildings and locations at Stockholm University with historical and contenporary links to the Nobel Prize.

Tags

No videos found

Hållbarhetsfilm - Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap Teaser
Kunskaper om hur en utmaning uppstod. Många olika typer av expertis. En gemensam målbild. Och en aktiv dialog. Det är de fyra viktiga principerna för ett lyckat resultat när något ska lösas med hjälp av forskning. Det slår en internationell forskargrupp fast i en vetenskaplig studie gjord vid Östersjöcentrum och Stockholm Resilience Centre. – Vi står inför enorma hållbarhetsutmaningar framöver. För att kunna tackla dem krävs det samarbete. Det krävs ett långsiktigt arbete med flera olika aktörer som jobbar tillsammans för att nå målen, säger Albert Norström, forskare vid Stockholm Resilience Centre. Möt Albert Norström och Marie Löf från Östersjöcentrum, i en film om forskningsprojektet "Principles for knowledge co-production in sustainability research".
Hållbarhetsfilm - Mål 4 - God utbildning
Odelat stöd från en vuxen, en lärare som ser dig och ett nätverk av likasinnade studiekamrater. Det är receptet på framgångsrika studier i grundskolan och gymnasiet, oavsett om du kommer från en akademisk eller en icke-akademisk bakgrund. Se filmen om forskningsprojektet ”I fotspåren på motståndskraftiga unga”.
Mindre men bättre kött?
Hållbarhetsmål 2, Ingen hunger. Givet vår planets gränser så är ”minde men bättre kött” en strategi för hur vi i Sverige och andra länder med hög BNP kan arbeta för en mer rättvis fördelning av världens matresurser. Kajsa Resare Sahlin och Line Gordon från Stockholm Resilience Center forskar för att hitta en konstruktiv definition på vad "minde men bättre kött" kan innebära i praktiken. Det handlar om att väga olika hållbarhetsutmaningar mot varandra. Forskarna samarbetar med olika aktörer i livsmedelsproduktionen. En av dessa är lantbrukaren Fredrik Cleve Kjellröier som driver ett omställningsarbete på sin gård Björkby i Almunge.
Specialpedagogikens dag (förmiddag)
Autism, delaktighet och lärande i förskola och skola
Hållbarhetsfilm om #metoo-aktivism
Vad har hänt efter #metoo, och vad har #metoo fört med sig inom olika branscher och områden som vanligtvis inte är så välbevakade i medierna? En intervju med professor Hillevi Ganetz som forskar om #metoo-rörelsen och Ann Sörman, präst i Svenska kyrkan som initierade metoo-uppropet #vardeljus.
Nobel Calling: Jakten på covid-19
En föreläsning med Gunnar von Heijne, professor i biokemi vid Stockholmls universitet och en av Sveriges ledande forskare inom området biokemi och molekylärbiologi, Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och SciLifeLab och Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Nobel Walk
Get to know Stockholm University's Nobel Laureates during this virtual guided tour led by Olof Somell of the Nobel Prize Museum. Olof Somell of the Nobel Prize Museum guides around buildings and locations at Stockholm University with historical and contenporary links to the Nobel Prize.