Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

Search results: 18209704

No videos found

Hur mår vår demokrati?
Är demokratin i kris? I så fall på vilket sätt? Tar vi demokrati alldeles för mycket för given? Och vad säger valet 2018 om läget för demokratin i dag? Bryr sig människor om politik? Tommy Möller, professor i statsvetenskap och Adrienne Sörbom, docent i sociologi.