Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

Search results: 19201301

No videos found

Baltic Breakfast
Frågan om strandskydd är politiskt aktuell. Hösten 2018 tog ett stort antal riksdagsmotioner upp behovet av förändringar av strandskyddslagstiftningen, framförallt behovet av att differentiera skyddet mellan områden beroende på befolkningstäthet och exploateringstryck.