Search results: 211007_Mindre_men bättre_kött

No videos found

Mindre men bättre kött?
Hållbarhetsmål 2, Ingen hunger. Givet vår planets gränser så är ”minde men bättre kött” en strategi för hur vi i Sverige och andra länder med hög BNP kan arbeta för en mer rättvis fördelning av världens matresurser. Kajsa Resare Sahlin och Line Gordon från Stockholm Resilience Center forskar för att hitta en konstruktiv definition på vad "minde men bättre kött" kan innebära i praktiken. Det handlar om att väga olika hållbarhetsutmaningar mot varandra. Forskarna samarbetar med olika aktörer i livsmedelsproduktionen. En av dessa är lantbrukaren Fredrik Cleve Kjellröier som driver ett omställningsarbete på sin gård Björkby i Almunge.