Search results: Rebecca Adami

No videos found

Kvinnorna bakom deklarationen om de mänskliga rättigheterna
Rebecca Adami, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, berättar om kvinnorna bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – vilka var de och vilken roll hade de att spela?