Search results: briggen

No videos found

Det globala klimatläget - Annica Ekman
Briggen Tre Kronor och Expedition Baltic Sea, tillsammans med Stockholms universitet Östersjöcentrum, bjuder in till ett aktuellt och viktigt seminarium med våra främsta forskares analyser inför framtiden. Experter på övergödning, miljögifter, fiske och biologisk mångfald ger ett uppdaterat klimatperspektiv presenterat ur en populärvetenskaplig vinkel. Vilka effekter ger klimatförändringarna i kombination med de faktorer som redan påverkar Östersjön? Vad kan vi förvänta oss av framtiden och vad har redan inträffat? Och inte minst viktigt: Vad vi kan göra?