Play video

Kan filosofi hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna?

Filosofen Olle Torpman undersöker vad olika moraliska principer får för resultat om man tillämpar dem på klimatfrågan. Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Tags
Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

No videos found

Magisterpromotion – Conferment of Master's Degrees
Nyblivna magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet promoveras i Aula Magna den 15 november 2019 Students who have completed a degree at an advanced level will be conferred their Master's degrees in Aula Magna. https://su.se/ceremonies
The Stockholm Prize in Criminology 2020
The winner(s) of the Stockholm Prize in Criminology 2020 will be announced on November 5 at 1:30 pm. More info: https://www.su.se/english/about/prizes-awards/the-stockholm-prize-in-criminology
Kan man "hjälpa" konsumenter att ta hållbara beslut?
Malin Jonell och hennes forskarkollegor är intresserade av vilken roll konsumenter kan vara en del av en omställning till ett mer hållbart matproduktionssystem. Hållbarhetsmål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Kan filosofi hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna?
Filosofen Olle Torpman undersöker vad olika moraliska principer får för resultat om man tillämpar dem på klimatfrågan. Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Hur får beslutsfattare koll på Östersjöforskningen?
Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier där beslutsfattare och andra möter forskare som presenterar forskning om Östersjön. Gun Rudquist är policychef på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Hållbarhetsmål 14: hav och marina resurser.
Kabaré: Don Quijote och de nya väderkvarnarna
En ohållbar kabaré (specialskriven för Hållbarhetsforum), på gränsen till galenskap om den lilla människan och de stora frågorna. Framfördes av och med dramatenskådespelaren och författaren Andreas T Olsson tillsammans med Göran Martling musiker från Dramaten.
Havet — sopptipp eller framtidshopp?
Michael Tedengren, marinekolog och biolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och Anna Christiernsson, miljöjurist vid Juridiska Institutionen.
Ska tankar eller känslor styra världen framåt?
Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, och Jens Ljunggren, professor i historia. Från Forskardagarna 2019
Vad består universum av och varför växer det?
Edvard Mörtsell, professor i observationell kosmologi vid Institutionen för fysik. Från Forskardagarna 2019?
Vem har rätt att vara flykting?
Elin Jakobsson, doktor i internationella relationer och Fataneh Farahani, docent i etnologi. Från Forskardagarna 2019.
Våga ta språnget!
Svea Sigmonds inspirationsföreläsning, Forskardagarna 2019
Hur påverkas våra hjärnor av det digitala livet?
Anja Hirdman, professor i medievetenskap och Håkan Fischer, professor i psykologi. Från Forskardagarna 2019.