Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

Search results: 19105501

No videos found

Kan filosofi hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna?
Filosofen Olle Torpman undersöker vad olika moraliska principer får för resultat om man tillämpar dem på klimatfrågan. Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna