Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

Search results: 18102202

No videos found

Känslor i politiken
Förstagångsväljaren Dersim Esmaelzade möter historikern Jens Ljunggren. https://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/faktatillit/politik-och-demokrati-inf%C3%B6r-valet-2018-1.394813