Search results: Hållbarhetsforum

No videos found

Inför Hållbarhetsforum 2021
Johan Kuylenstierna om sitt perspektiv på temat ”Från kris till hållbar samhällsutveckling”
Inför Hållbarhetsforum 2021
Mark Rhinard om sitt perspektiv på temat ”Från kris till hållbar samhällsutveckling”
Inför Hållbarhetsforum 2021
Arne Jarrick om sitt perspektiv på temat ”Från kris till hållbar samhällsutveckling”
Hållbarhetsfilm om biologisk mångfald i skogen
Följ växtekolog Kristoffer Hylander på hans forskningsexperiment med att transplantera växter för att förstå hur extrem torka påverkar växter i skogen och vad som kan ändras i skogsbruket för att skydda nyckelbiotoperna.
Mobiltelefoni i flyktingläger - inte bara teknologi.
Hållbarhetsmål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Utbyggnaden av mobilnät ger hela världen nya möjligheter. Men trots en alltmer utbredd tillgång är fortfarande miljarder människor inte uppkopplade. Varför? Möt Caroline Wamala Larsson, docent i genusvetenskap, som berättar hur situationen ser ut i många länder och hur fler ska kunna få nytta av tekniken.
#Metoo-aktivismen i Sverige
Hållbarhetsmål 5 - Jämställdhet. Vad har hänt efter #metoo, och vad har #metoo fört med sig inom olika branscher och områden som vanligtvis inte är så välbevakade i medierna? En intervju med professor Hillevi Ganetz som forskar om #metoo-rörelsen och Ann Sörman, präst i Svenska kyrkan som initierade metoo-uppropet #vardeljus.
Ljusets betydelse - Arne Lowden
Sömnforskaren Arne Lowden berättar om hur viktigt ljuset är för oss människor. Filmen ingår i en serie av filmer om forskning vid Stockholms universitet kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål.
Kan man "hjälpa" konsumenter att ta hållbara beslut?
Malin Jonell och hennes forskarkollegor är intresserade av vilken roll konsumenter kan vara en del av en omställning till ett mer hållbart matproduktionssystem. Hållbarhetsmål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Kan filosofi hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna?
Filosofen Olle Torpman undersöker vad olika moraliska principer får för resultat om man tillämpar dem på klimatfrågan. Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Hur får beslutsfattare koll på Östersjöforskningen?
Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier där beslutsfattare och andra möter forskare som presenterar forskning om Östersjön. Gun Rudquist är policychef på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Hållbarhetsmål 14: hav och marina resurser.
Vad händer med barn till föräldrar i fängelse
Hållbarhetsmål 10 - Minskad ojämlikhet. När Lina växte upp åkte hennes mamma ut och in i fängelse. Hur har det påverkat hennes liv? På Institutet för social forskning på Stockholms universitet pågår en omfattande longitudinell studie om hur livschanserna förändras för ett barn när en av föräldrarna hamnar i fängelse. Intervjuer med Susan Niknami - forskare i nationalekonomi och Lina - vuxet barn till förälder i fängelse.