Search results: stockholms universitet

No videos found

Gratisverktygen som kan svara på tentafrågor och kanske rentav skriva uppsatser finns ett knapptryck bort: vad måste universiteten göra idag och hur påverkas vårt jobb imorgon? Sedan Open AI släppte ChatGPT i november 2022 har debatten om chattbotar rasat inom högskolevärlden. Hur ska vi genomföra rättssäkra examinationer? Hur kan chattbotar användas som verktyg i utbildningen? Kan vi redan nu använda dem i vårt vanliga jobb? Rektor inleder med en utblick över läget för utbildning och forskning nationellt och globalt Mark Klamberg från Juridiska institutionen, Cormac McGrath från CeUL och kommunikatören Amanda Gonzales Bengtsson i ett samtal om hur vi ska bete oss i den nya verklighet som chattbotarna skapar 00:00:07.355 Vad är ChatGPT? 00:01:39.015 Vad kan ChatGPT? 00:02:12.356 Rektor har ordet 00:07:29.827 Vägledning om ChatGPT från arbetsgrupp 00:09:02.842 Hur kan lärare göra med hemtentor? 00:10:53.472 Mark Klambergs riktlinjer för studenter 00:11:42.378 Ett forskningsprojekt om ChatGPT på fem institutioner 00:14:33.773 ChatGPT i undervisning 00:15:46.584 Chattbotar i arbetslivet -anpassning 00:16:36.808 Reflektioner kring chattbotars inverkan på universitetsutbildning 00:19:34.409 ChattGPT vid produktion av populärvetenskapliga sammanfattningar 00:19:34.409 ChatGPT vid produktion av populärvetenskapliga sammanfattningar 00:22:24.432 Vinst i kommunikationsarbete 00:23:31.073 Vad behöver lärare och prefekter göra nu?
Panorama mars 2023: AI förändrar allt
Panorama mars 2023: AI förändrar allt
Gratisverktygen som kan svara på tentafrågor och kanske rentav skriva uppsatser finns ett knapptryck bort: vad måste universiteten göra idag och hur påverkas vårt jobb imorgon? Sedan Open AI släppte ChatGPT i november 2022 har debatten om chattbotar rasat inom högskolevärlden. Hur ska vi genomföra rättssäkra examinationer? Hur kan chattbotar användas som verktyg i utbildningen? Kan vi redan nu använda dem i vårt vanliga jobb? Rektor inleder med en utblick över läget för utbildning och forskning nationellt och globalt Mark Klamberg från Juridiska institutionen, Cormac McGrath från CeUL och kommunikatören Amanda Gonzales Bengtsson i ett samtal om hur vi ska bete oss i den nya verklighet som chattbotarna skapar 00:00:07.355 Vad är ChatGPT? 00:01:39.015 Vad kan ChatGPT? 00:02:12.356 Rektor har ordet 00:07:29.827 Vägledning om ChatGPT från arbetsgrupp 00:09:02.842 Hur kan lärare göra med hemtentor? 00:10:53.472 Mark Klambergs riktlinjer för studenter 00:11:42.378 Ett forskningsprojekt om ChatGPT på fem institutioner 00:14:33.773 ChatGPT i undervisning 00:15:46.584 Chattbotar i arbetslivet -anpassning 00:16:36.808 Reflektioner kring chattbotars inverkan på universitetsutbildning 00:19:34.409 ChattGPT vid produktion av populärvetenskapliga sammanfattningar 00:19:34.409 ChatGPT vid produktion av populärvetenskapliga sammanfattningar 00:22:24.432 Vinst i kommunikationsarbete 00:23:31.073 Vad behöver lärare och prefekter göra nu?
Digital vårdsamverkan mellan region och stad
Brister i kommunikationen mellan olika vårdgivare kan leda till att patienter inte får rätt vård. Hur kan den här kommunikationen förbättras? Möt Erik Perjons och Martin Henkel, docenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap, berätta om sitt forskningsprojekt vars fokus är att identifiera hinder för informationsöverföring mellan olika vårdgivare. Forskningsprojektet har fått medel inom ramen för Stockholms universitets samverkansavtal med Region Stockholm.
Livslångt lärande i praktiken
Hur ser läkarnas livslånga lärande och kompetensutveckling ut? Vad består den av? Möt Klara Bolander Laksov, professor i pedagogik, som berättar om forskningsprojektet som undersöker hur läkares lärandeprocesser fungerar i fråga om att lära av kollegor, lära vidare till andra – ett hållbart lärande – och vad är det i systemet som påverkar dem att göra det. Forskningsprojektet har fått medel inom ramen för Stockholms universitets samverkansavtal med Region Stockholm.
Ska vi byta fröer med varann?
Lars Gunnar Reinhammar, botanist och trädgårdsintendent i Bergianska trädgården, är ansvarig för den frökatalog som Bergianska trädgården ger ut och som ligger till grund för det internationella fröbytet. Köttätande växter från Frankrike och en kottepalm från Polen var några av de senaste tillskotten när Bergianska trädgården beställde frön genom det internationella fröbytet. Genom samarbetet kan trädgården förnya och bevara sitt bestånd så att nya generationer av forskare, studenter och besökare kan få glädje och nytta av de växter som finns där. Läs mer om Lars Gunnar Reinhammar och hur han arbetar med det internationella fröbytet: https://www.su.se/nyheter/ska-vi-byta-fr%C3%B6er-med-varann-1.635782
Det globala klimatläget - Annica Ekman
Briggen Tre Kronor och Expedition Baltic Sea, tillsammans med Stockholms universitet Östersjöcentrum, bjuder in till ett aktuellt och viktigt seminarium med våra främsta forskares analyser inför framtiden. Experter på övergödning, miljögifter, fiske och biologisk mångfald ger ett uppdaterat klimatperspektiv presenterat ur en populärvetenskaplig vinkel. Vilka effekter ger klimatförändringarna i kombination med de faktorer som redan påverkar Östersjön? Vad kan vi förvänta oss av framtiden och vad har redan inträffat? Och inte minst viktigt: Vad vi kan göra?